Untitled-12-01.png

קולקציית מחברות ייחודית בשילוב האיורים היפהפיים שהשאירה אחריה מאיה ווישניאק ז"ל, שמטרתה להמשיך את דרכה של מאיה ולשנות דברים לטובה.

על כל מחברת שתימכר מקולקציה זו, תועבר תרומה של 15 ₪ לעמותת פורום מיכל סלה הפועלת להצלת חיים ולמניעת אלימות כלפי נשים באמצעות חדשנות וטכנולוגיה.